VILLKOR & BETINGELSER

Dessa är Scandipure Nutrition Oü avtalsvillkor som gäller mellan Scandipure Nutrition Oü och en kund när man köper produkter från Scandipure Nutrition Oü. Du är bunden till dessa villkor under  distansförsäljning och även varje gång du besöker vår webbplats på http://fettbrannaren.se Innan distansavtalet ingås görs texten till dessa allmänna villkor tillgängliga för kunden.
Dessa allmänna villkor och betingelser gäller för varje erbjudande från entreprenören och för varje distansavtal som ingås mellan entreprenören och kunden. Avtal mellan entreprenören och kunden som dessa allmänna villkor gäller för uteslutande regleras av svensk lag. Dessa villkor inkluderar den allmänna informationen som krävs enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, t.o.m. SFS 2020:169, som måste anges till konsumenten innan ett distansförsäljningsavtal som slutförs. Genom att beställa ett välkomstpaket accepterar kunden en sexmånadersbeställning.
Avtalet ingås vid den tidpunkt då kunden accepterar erbjudandet som är beskrivs nedan.

Du kommer att få ett välkomstpaket FatBurner+ för 19 kr (+ 9 kr i fakura avgift). Din beställning kommer att levereras till dig under 3-7 arbetsdagar. Leveransplatsen är adressen som kunden har meddelat entreprenören. Beställningar levereras endast till den adress (inte en PO-ruta) som kunden har meddelat entreprenören.Kunden har rätt att annullera beställningen inom 14 dagar efter mottagandet av välkomstpaketet. Om du använder ångerrätt kommer kostnaderna för återlämnande av levererade produkter alltid att finnas på ditt konto.
Om du har betalat ett belopp, kommer Scandipure att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter mottagandet av de returnerade produkterna. Om inte ordern avbeställs inom 14 dagar efter att du tagit emot ditt välkomstpaket kommer beställningen automatiskt att fortsätta i en period på sex (6) månader (fortsättningsorder). I detta fallet kommer du att ta emot resten av dina sex månaders produkter i två paket. Båda dina paket kommer att innehålla (3) tre månads dos av Fatburner + (180 kapslar). Du får den första uppföljningsförsändelsen när abonnemangsavtalet trätt i kraft efter 14 dagar i enlighet med konsumentskyddslagen, avbeställningsperioden.

När du gör din beställning som beskrivs ovan innebär det att du gör följande uttalande :

Ja tack, jag vill beställa ett paket Fatburner+ till välkomstpriset på 19 SEK + 8 SEK i faktura avgift för den första månaden. Jag kan avbryta prenumerationen inom 14 dagar efter mottagandet av välkomstpaketet. Om prenumerationen inte avbryts kommer den förnyas till priset av 632 kr/månad och gälla tills vidare. Efter välkomstpaketet kommer produkten att bli levererad var tredje månad. Jag bekräftar att jag är minst 18 år gammal. Jag förstår betalningsskyldigheterna inklusive villkor och Sekretesspolicy

Vi skickar en faktura efter leverans. När du betalar har du 14 dagar på dig att betala fakturan. Fakturering hanteras av SweetPay. Vid fortlöpande prenumeration tar SweetPay ut en administrationsavgift. Observera: Villkoren för Sweetpay gäller också. I händelse av att kunden inte betalar har entreprenören rätt, med förbehåll för lagliga begränsningar, att debitera kunden rimliga kostnader i förväg. Du kan också vara ansvarig för lagstadgad ränta 20% och det börjar 14 dagar från betalningsdagen.Vi överför automatiskt de förfallna fodringarna till Inkasso. Du får en andra delbetalning ungefär en månad efter leveransen av den förgående leveransen, om beställningskontraktet har blivit giltligt efter konsumentskyddslagens 14 dagars avbeställningsskydd.

Konsumenten har rätt att avbryta och returerna ordern utan några avgifter inom 14 dagar enligt distansförsäljning- och returpolicy (också para. 10 – Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, t.o.m. SFS 2020:169). Om du bara vill ta emot ditt välkomstpaket för 19 kr och inte vill fortsätta med en löpande bindningsperiod så avbryt din beställning senast 14 dagar efter mottagandet av ditt välkomstpaket genom att maila oss på kundeservice@fettbrannaren.se. Om inte ordern avbryts inom 14 dagar efter mottagandet av ditt välkomstpaket fortsätter beställningen automatiskt till slutet av avtalet och beställningen kan inte avbrytas under kontraktets löptid.  Du kommer att ta emot FatBurner+ för 632kr / månad + fraktkostnader 50kr / frakt. Fortsättningsordern kommer att faktuteras i två delar, med en betalning på 1946kr / faktura. Det totala priset på beställningen inklusive fraktkostnader är 3920kr. En beställning betalas av en faktura på en 14-dagars betalningstid.

Rätten att returnera är begränsad till hälso- och hygienskäl i enlighet med konsumentskyddslagen. Rätten att returnera gäller endast välkomstpaket som kan återförsäljas och som är oöppnade. De måste skickas tillbaka till säljaren utan dröjsmål och senast 14 dagar efter uppsägningstillfället. Att öppna ett välkomstpaket tar inte bort returneringsrätten men kunden är då skyldig att betala för den produkt som säljaren inte längre kan acceptera av dessa skäl. För tydlighetens skull så har inte de resterande leveranserna någon returrätt.

Om återbetalningen är försenad, produkten inte är i ett återförsäljbart skick eller produkten är använd kommer produkten att skickas tillbaka till kunden och kunden kommer att debiteras för frakt- och hanteringskostnaderna på grund av orimliga eller icke-kontraktsmässig returnering av totalt 199kr. Den orimliga returavgiften på 199kr täcker leverans och hantering av produkten och kommer att debiteras med en separat faktura. Genom att returnera produkterna godkänner du villkoren för återbetalningen.

Returadress för provpaketet:
Scandipure Nutrition Oü / FatBurner-return
Jet-Logistics / Online warehouse
Kalmistu tee 26 (wh 60)
11211 Tallinn Estonia

När det gäller order och avtal bör du alltid kontakta Scandipure Nutrition Oü’s kundtjänst på kundeservice@fettbrannaren.se. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in snabbt, fullständigt och tydligt beskrivet till entreprenören efter att kunden har hittat bristerna. Om Scandipure Nutrition Oü och kunde inte kan förhandla kan kunden kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan utfärda en dom i en tvist mellan konsumenten och näringsidkaren angående inköp av konsumtionsvaror. ARN föreslår endast en lösning för skriftliga klagomål. Ytterliggare information om hur du gör ett klagomål finns på ARNs webbplats: http://www.arn.se

Scandipure Nutrition Oü ansvarar för att produkterna motsvarar kvantitet, kvalitet, egenskaper och förpackning av vad som anges i marknadsföringen. Scandipure Nutrition Oü är dock inte ansvarig för produktens specifika lämplighet för kunden.

På grund av ny lagstiftning eller andra omständigheter kommer entreprenören regelbundet att uppdatera dessa villkor. Den här sidan visar alltid den senaste versionen. Den senaste uppdateringen gjordes 26-11- 2020.

Leverantörsinformation:

Scandipure Nutrition Oü

Pärnu Mnt 141-43
11314 Tallinn

kundeservice@fettbrannaren.se